Έρπης Γεννητικών Οργάνων

Έρπης Γεννητικών Οργάνων


Ο έρπης των γεννητικών οργάνων είναι μία σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη που οφείλεται κυρίως στον ιό του απλού έρπητα τύπου 2 (HSV-2) αλλά μπορεί να προκληθεί και από τον τύπο 1 (HSV-1).

Η μέση ηλικία μόλυνσης είναι 18-25 έτη, ηλικία που αντιστοιχεί περίπου στην έναρξη της σεξουαλικής ζωής.

Κλινικό χαρακτηριστικό είναι οι συρρέουσες επώδυνες φυσαλίδες σε ερυθρά βάση, που ρήγνυνται  και καταλήγουν σε ελκώσεις, οι οποίες στη συνέχεια επουλώνονται χωρίς να αφήσουν ουλή.

Η πρώτη λοίμωξη από τον ιό (πρωτολοίμωξη) έχει έντονη σημειολογία, με εμφάνιση επώδυνων φυσαλίδων στα γεννητικά όργανα, διόγκωση και ευαισθησία στους αντίστοιχους λεμφαδένες και  γενικευμένη κακουχία. Η κατάσταση υποχωρεί σε 2-3 εβδομάδες.

Μετά την αρχική μόλυνση, ο ιός μεταφέρεται στα νευρικά γάγγλια της περιοχής και μεταπίπτει σε λανθάνουσα κατάσταση. Από την κατάσταση αυτή είναι δυνατό να επανενεργοποιηθεί μετά από διαφορετικό χρόνο, οδηγώντας στην υποτροπιάζουσα ερπητική λοίμωξη. Οι υποτροπές του γεννητικού έρπητα εμφανίζονται στο 70%-80% των ασθενών μέσα στον πρώτο χρόνο από την πρωτολοίμωξη και είναι σαφώς ηπιότερες σε βαρύτητα και διάρκεια από την πρωτολοίμωξη. Ο HSV-1 ακολουθείται από σπανιότερες και ηπιότερες υποτροπές σε σχέση με τον HSV-2.

Εκλυτικοί παράγοντες υποτροπών είναι η πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος, η κόπωση, το stress, η έμμηνος ρύση, οι σεξουαλικές υπερβολές κτλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάδοση του ιού γίνεται ύστερα από επαφή με τις ενεργείς βλάβες, κατά τη διάρκεια των αρχικών συμπτωμάτων, αλλά και κατά την ασυμπτωματική περίοδο της νόσου.

Η θεραπεία της πρωτολοίμωξης και των επεισοδίων γίνεται με ειδικά αντιϊκά φάρμακα που ελέγχουν τα συμπτώματα και τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, χωρίς όμως δυστυχώς, να μπορούν να εκριζώσουν τον ιό, που παραμένει στον οργανισμό για πάντα.

Η σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή χορηγούμενη με σωστό τρόπο  ελαττώνει τη διάρκεια του κάθε επεισοδίου, προλαμβάνει τις υποτροπές και περιορίζει τη μετάδοση του γεννητικού έρπητα.

CGDERMA-DERMA-ERPIS

Η θεραπεία γίνεται με ειδικά αντιϊκά φάρμακα, χωρίς όμως "δυστυχώς" να μπορούν να εκριζώσουν τον ιό, που παραμένει στον οργανισμό για πάντα!