Βαθύς Καθαρισμός

Βαθύς καθαρισμός


Στον βαθύ καθαρισμό και ειδικά σε περιπτώσεις ακμής, γίνεται μηχανική διάνοιξη και αποσυμφόρηση των διαφόρων βλαβών (φαγεσώρων, φλυκταινιδίων, κύστεων) με άσηπτες τεχνικές από τη δερματολόγο.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε ειδικά μέτρα για την αντισηψία του δέρματος και την πρόληψη επιμολύνσεων (υψίσυχνο ρεύμα, αποστειρωμένα εργαλεία, τοπικά αντισηπτικά διαλύματα κτλ.).

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά σε ήπιες και μέτριας βαρύτητας μορφές ακμής. Σε βαθύ καθαρισμό του δέρματος προσώπου και κορμού μπορούν να υποβληθούν με απόλυτη ασφάλεια ασθενείς όλων των ηλικιών, ακόμη και παιδιά με προεφηβική ακμή.

CGDERMA-SERVICES-CLEAN

Η πρώτη και βασική φροντίδα του δέρματός μας είναι ο σχολαστικός καθαρισμός του.