Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται εξαρτάται από:
  1. την ανατομική περιοχή (ανδρογονοευαίσθητη ή μη),
  2. την ποιότητα του τριχώματος (σκληρό, τελικό, ενδιάμεσο),
  3. το χρώμα και το βάθος των τριχών στην υπό θεραπεία περιοχή,
  4. μερικούς δευτερογενείς παράγοντες που επηρρεάζουν τον κύκλο ανάπτυξης των τριχών (ηλικία, ορμόνες, βάρος, λήψη φαρμάκων κτλ)
  5. τον τύπο του laser (ειδικές παράμετροι όπως μήκος κύματος, χρόνος παλμού, ισχύς κτλ),
  6. την εμπειρία του χειριστή και τον τρόπο σάρωσης της περιοχής.

Επομένως, ο αριθμός των συνεδριών που θα χρειαστούν, προκειμένου να επιτευχθεί μόνιμη αποτρίχωση, διαφέρει από άτομο σε άτομο και στο ίδιο άτομο διαφέρει από περιοχή σε περιοχή του σώματος. Είναι σημαντικές όλες οι προηγούμενες παράμετροι, αλλά αξίζει να σχολιάσω την αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ανδρογονοευαισθησία της περιοχής που θέλουμε να αποτριχώσουμε. Κατά κανόνα, τα αποτελέσματα στις μη ανδρογονοευαίσθητες περιοχές πχ.πόδια, bikini, χέρια, μασχάλες κτλ. είναι εντυπωσιακά από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες και οριστική αποτρίχωση επιτυγχάνεται σε σχετικά μικρό αριθμό επισκέψεων. Στις ανδρογονοευαίσθητες περιοχές πχ. πρόσωπο, λαιμός ο συνολικός αριθμός επισκέψεων εξατομικεύεται ανάλογα με το ορμονικό υπόβαθρο. Και στην περίπτωση όμως των ανδρογονοευαίσθητων περιοχών, ο βαθμός ικανοποίησης των γυναικών είναι υψηλός αφού επιτυγχάνεται γρήγορα αλλαγή της υφής της τριχοφυίας (από σκληρές τελικές τρίχες, σε μαλακές χνοώδεις) και παρατείνεται για αρκετές βδομάδες η επανέκφυση των τριχών στη περιοχή.

Από την τύπο του laser συστήματος και από την εμπειρία χειρισμού, εξαρτάται όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και η ασφάλεια της εφαρμογής. Δεν είναι όλα τα laser εξίσου αποτελεσματικά και εξίσου ασφαλή. Για το λόγο αυτό το άτομο, που θα αναλάβει την υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση, βαθιά γνώση του αντικειμένου και να διαθέτει αξιόπιστο laser σύστημα. Τα καλύτερα συστήματα για laser αποτρίχωση θεωρούνται τα ιατρικά μηχανήματα κατηγορίας 4, τα οποία διατίθενται από τις εταιρίες μόνο σε γιατρούς. Τα μηχανήματα αυτά είναι πιο ασφαλή και τα πιο αποτελεσματικά.

Τέλος θα πρέπει να σχολιάσω την αξία της εμπειρίας του χειριστή στην αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Ο έμπειρος χειριστής έχει τη γνώση να τροποποιήσει, ανάλογα με την περίπτωση, τις παραμέτρους του μηχανήματος του, αυξάνοντας έτσι την επιτυχία της εφαρμογής. Κάνοντας σωστή εκτίμηση της τριχοφυίας και σχολαστική σάρωση, μειώνεται πρακτικά ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών και κατ’ επέκταση μειώνεται και το κόστος της υπηρεσίας για τον καταναλωτή.

Με λίγα λόγια η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη οριστικής αποτρίχωσης.