Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται εξαρτάται από:
  1. την ανατομική περιοχή (ανδρογονοευαίσθητη ή μη),
  2. την ποιότητα του τριχώματος (σκληρό, τελικό, ενδιάμεσο),
  3. το χρώμα και το βάθος των τριχών στην υπό θεραπεία περιοχή,
  4. μερικούς δευτερογενείς παράγοντες που επηρρεάζουν τον κύκλο ανάπτυξης των τριχών (ηλικία, ορμόνες, βάρος, λήψη φαρμάκων κτλ)
  5. τον τύπο του laser (ειδικές παράμετροι όπως μήκος κύματος, χρόνος παλμού, ισχύς κτλ),
  6. την εμπειρία του χειριστή και τον τρόπο σάρωσης της περιοχής.

Περισσότερα Αποτρίχωση με laser

Categories Laser